Ko su predavači?

23 avgusta 2017
STANISLAVA NESTOROVIĆ

Stanislava je sertifikovani trener od strane CIPD instituta u Londonu, Psihopolis instituta u Beogradu za trenera asertivnog ponašanja, od strane Društva grupnih analitičara Beograda za sistemskog organizacionog konsultanta. Msc je u oblasti Upravljanja ljudskim resursima sa više od 10 godina iskustva u oblasti kreiranja i  izvođenja soft skills treninga. Vlasnik je agencije Odos Consulting.

Do sada je održala više od 500 treninga na teme:

 • Komunikacionih veština
 • Timske produktivnosti
 • Razvoja menadžerskog i liderskog potencijala
 • Prodajnih veština
 • Unapređenja javnog nastupa
 • Razvoja emocionalne inteligencije, kotrole stresa
 • Upravljanja vremenom
 • Asertivnog ponašanja i komunikacije

Do sada je radila kao interni i eksterni konsultant, u NVO sektoru, javnoj upravi i internacionalnim konsultantskim kućama.
Neki od klijenata sa kojima je sarađivala su: NIS, Nordeus, Dr Oetker, Petrohemija, Dunav osiguranje, USAID, Crnogorski Telekom, Metalac, MSG Global Solutions…

 

JELENA MARUŠIĆ

Jelena je psiholog, sertifikovani trener asertivne komunikacije i emocionalne pismenosti od
strane Psihopolis Instituta. Sertifikovani je NLP praktičar.
Jelena već punih 7 godina izvodi treninge u oblastima komunikacije. Iza sebe ima 2000+
trening sati sa više od 800 učesnika.

Izvodi treninge u oblastima:

 • Veštine uspešne komunikacije
 • Asertivnost
 • Emocionalna pismenost
 • Upravljanje konfliktima
 • Timski rad i razvoj tima
 • Stress managment
 • Time management

 

 

Radila je sa kompanijama: FCA, DDOR, Inovatec, TARA, Wacker Neuson, Internet marketing solutin, Elektromontaža Kraljevo, Quantox, Vojska Srbije, Jovalex, CPSU Kragujevac, AIESEC…
Na projektu „Budućnost i za nas“ pružila je podršku u profesionalnom profilisanju mladih korisnika CPSU KG. U saradnju sa udruženjem Aiesec učestvovala je na različitim projektima kao što su Youth speak forum i Career days. Organizuje radionice Asertivne komunikacije u dogovoru sa Centrom za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu.

 

DEJAN ŽIVKOVIĆ

Dejan je psiholog sertifikovan u oblastima  Organizacione i Terapijske Transakcione analize, od strane Psihopolis Instituta, Osnovnih Life coaching veštine od strane LB Coaching-a, a trenutno je na edukaciji iz Umetnosti i nauke coachinga na Erickson College-u.

Treningom se bavi 13 godina, Do sada je održao više od 500 treninga u osiguranju, maloprodaji i civilnom sektoru. Na poziciji trenera je u Generali Osiguranju radio 4  godine.

Izvodi treninge u oblastima:

 • Veštine komunikacije i Psihologija komunikacije
 • Upravljanje vremenom i stresom
 • Veštine prodaje
 • Emocionalna inteligencija
 • Timski rad
 • Veštine rukovođenja

Do sada je kao trener imao prilike da radi sa zaposlenima u kompanijama Mercator-S, Generali Osiguranje, NS Group nekretnine, Agencija Experience, NS Koncept, Novosadski humanitarni centar, Centar Srce…
Dejan ima i sedam godina iskustva u radu na različitim društveno odgovornim projektima kroz rad u humanitarnim organizacijama –  Centar Srce i Novosadski humanitarni centar.

Autor je knjige: ’’Put ka sebi – kako da postanete sve što možete postati’’.  

 

MILOŠ BLAGOJEVIĆ

Miloš je HR konsultant zaposlen u konsultantskoj kompaniiji Profil Group Srbija, kao saradnik na projektima regrutacije i treninga. Održao više različitih treninga i radionica u okviru vršnjačke edukacije Centra za razvoj karijere na Univerzitetu Singidunum, Fakultetu političkih nauka i Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Izvodi treninge u oblastima:

 • Veštine komunikacije
 • Veštine pisanja radne biografije
 • Veštine pisanja motivacionog pisma
 • Veštine intervjuisanja

 

Miloš je vršnjački edukator u organizaciji “Udruženje studenata sa hendikepom” i organizator edukativnih događaja na sajmu praksi i zapošljavanja “KORAK” na Univerzitetu Singidunum.

 

 

MARIJA MITIĆ

Marija je HR konsultant, ekspert u oblasti asesmenta, soft skills trener i coach. Poseduje sertifikate Erickson college za individualni i timski koučing, NLP Centra, kao poseduje i Transactional Analysis Certificate – Basic Level, Psihopolis Instituta.

Marija ima 7 godina relevantnog iskustva u oblasti razvoja lidera, timova i pojedinaca. U toku profesionalnog rada održala je preko 100 sati timskog i individualnog koučinga, kao i preko 1000 sati treninga u oblasti:

 • Razvoja prodaje
 • Efikasne komunikacije i prezentovanja
 • Liderstva
 • Razvoja timova

Neke od kompanija sa kojima je sarađivala su: Telenor, JTI, Phoenix Pharma, Pfizer, Devana, MK Group, VIP mobile, Crnogorski Telekom, Galerija podova i veliki broj otvorenih treninga gde su učesnici bili iz različitih kompanija.

Učestovala je u društveno odgovornom projektu udruženja Čika boca kao trener prezentacionih veština, kao i u Aisec projektima na temi postavljanja ciljeva

 

MARIJAN ZAGORAC

Marijan je dugogodišnji korporativni trener sertifikovan od HR kuća Horizont International i Human Synergetics za LSI, M/I i MEPS.  

Do sada je, tokom 15 godina u HR oblasti,  održao oko 300 treninga i radio sa raznovrsnim klijentima, među kojima su: Japan Tobacco International, BAT, Oracle, Idea, Bambi, Dunav osiguranje, Pošta Srbije.

Učestvovao je u AIESEC projektu “Skills Matter” kao trener i fasilitator za soft skills programe. Održao je i različite treninge i radionice za studente u Srbiji i inostranstvu tokom karijere u studentskoj organizaciji AIESEC, kao glavni trener.

 

Izvodi treninge u oblastima:

 • Veštine komunikacije
 • Veštine upravljanja vremenom
 • Veštine poslovnog ponašanja i poslovne korespondencije
 • Veštine pisanja biznis plana
 • Veštine prodaje
 • Veštine pisanja cv-a i priprema za razgovor za posao
 • Veštine upravljanja projektima
 • Veštine vođenja i veštine građenja tima

 

NADEŽDA ĐORĐEVIĆ

Nadežda je psiholog, sertifikovani praktičar Transakcione analize od strane Psihopolis Instituta.
Nadežda već pune 3 godina izvodi treninge u oblastima komunikacije, upravljanja stresom i drugih mekih veština. Iza sebe ima 500+ trening sati sa više od 200 učesnika.

Izvodi treninge u oblastima:

 • Veštine uspešne komunikacije
 • Asertivnost
 • Emocionalna pismenost
 • Upravljanje konfliktima
 • Timski rad i razvoj tima
 • Stress management
 • Time management

Radila je sa kompanijama: Hodlmayr, Unipromet, AAA Freight, Albo, Desing, SRT, Smarter, CPSU Kragujevac, CSR Kragujevac.
Angažovana je u ulozi trenera projekta „Student PLUS“ koji je usmeren na razvoj mekih veština kod studenata Univerziteta u Kragujevcu (Upravljanje stresom, upravljanje vremenom, veštine komunikacije, veštine prezentovanja, karijerno savetovanje, efektivno učenje, izrada CV-a) koji je obuhvatao rad sa preko 36 grupa studenata.

UROŠ MITIĆ

Uroš je psiholog, transakciono-analitički psihoterapeut pod supervizijom, junior HR konsultant konsultantske kuće Balance Consulting, i soft skills trener.

Uroš već 3 godine izvodi treninge u oblastima komunikacije, upravljanja stresom, prezentacije i drugih veština. Iza sebe ima 500+ trening sati sa više od 300 učesnika.

Izvodi treninge u oblastima:

 • Veštine uspešne komunikacije
 • Asertivnost
 • Emocionalna pismenost
 • Upravljanje konfliktima
 • Timski rad i razvoj tima
 • Stress managment
 • Time management

 

Radio je sa kompanijama: SCGM, Unipromet, AAA Freight, Albo, Aiesec, Desing, SRT, Smarter, Mladi NGO..

Idejni je tvorac i trener  projekta „Student PLUS“ koji je bio usmeren na razvoj veština kod studenata kragujevačkog univerziteta (Upravljanje stresom, upravljanje vremenom, veštine komunikacije, veštine prezentovanja, karijerno savetovanje, efektivno učenje, izrada CV-a), koji je obuhvatao rad sa preko 36 grupa studenata.

 

MARINELA RADOVANOVIĆ KAJTEZ

Završila je Ekonomski fakultet u Kragujevcu na smeru menadžment, postdiplomske studije na Fakultetu organizacionih nauka iz oblasti odnosa s javnošću i komunikacija i sertifikovani je Coach, Erickson College International.

Preko 5 godina izvodi treninge u oblast menadžmenta, ima višegodišnje iskustvo (7+ godina) u individualnom biznis coachingu sa fokusom na poboljšanje performansi.

Iskustvo u internacionalnoj kompaniji u oblasti komunikacija i korporativne društvene odgovornosti doprinelo je boljem razumevanju velikih sistema, uticaja na mišljenje javnog mnenja i saradnje sa zajednicom.

Kreirala je i organizovala projekte iz oblasti CSR-a, kreirala PR kampanje i plan nastupa na socijalnim mrežama, učestvovala u kreiranju strategije eksterne komunikacije na nacionalnom nivou i interne sa zaposlenima, bila zadužena za medijske nastupe i saradnju sa stejkholderima.

Pružila je podršku Aiesecu kao coach tim liderima na projektima i individualnom razvoju.