FAQ

Zašto se Coca-Cola opredila za podršku mladima kroz program Coca-Cola podrška mladima?

Kompanija nastoji da osnaži mlade ljude kao nosioce budućnosti i osposobi ih za poslovne izazove. Kako su mladi u fokusu našeg delovanja, prepoznali smo nezaposlenost mladih kao jednu od prioritetnih i suštinskih problema zajednice koja zahteva brzu akciju. Prema podacima Zavoda za statistiku, nezaposlenost kod mladih je vrlo visoka i iznosi 29,1%, te smo odlučili da osnažimo naše mlade sugrađane i pomognemo im da uspešno i samoumereno započnu svoju karijeru.

Kako izgleda program?

Program se, po prvi put, sprovodi isključivo kroz online edukaciju, a u sladu sa preporučenim merama prevencije usled pandemije koronavirusa. Registrovani polaznici imaju priliku da steknu lične i poslovne veštine kroz deset e-learning kurseva dostupnih na stranici Registracija

• Bogati nastavni materijal u vidu e-learning seminara za lične i poslovne veštine
• Virtuelne učionice
• Testiranje samoprocene kako bi se otkrio potencijal svakog kandidata pojedinačno
• Inspirativne video sadržaje
• Kontakt sa mentorima programa i organizovanje online seminara i K&As sesija sa njima
• Specijalni modul sa svim programskim partnerima i podrškom

Koliko ljudi će dobiti priliku da učestvuje?

Program će obuhvatiti oko 1.000 mladih širom Srbije.

Ko se može prijaviti na program Coca-Cola podrška mladima?

Program je namenjen mladima koji imaju od 18 do 30 godina , koji nisu u radnom odnosu i i imaju najmanje srednju stručnu spremu.

Koji su formalni uslovi programa?

Program je namenjen kadidatima koji:

 • Imaju između 18 i 30 godina
 • Nisu zaposleni
 • Imaju završeno formalno obrazovanje – imaju srednju ili visoku stručnu spremu
 • Ne učestvuju u drugim programima obuke
 • Imaju želju i motivaciju da steknu nove lične i poslovne veštine u cilju lakšeg pronalaženja posla
 • Nisu osuđivani

Koje se teme obrađuju u okviru programa?

Program obuhvata edukaciju na više tema:

 • Profesionalna orijentacija
 • Uspešna komunikacija
 • Upravljanje projektima
 • Poslovni planovi
 • Poslovna administracija
 • Kako lakše do posla

Koja praktična znanja i veštine dobijaju kandidati?

Polaznici će dobiti priliku da unaprede svoje veštine u komunikaciji, upoznaju se sa poslovnim procedurama i administracijom, kao i da osnaže svoja znanja u oblasti upravljanja projektima i finansijama.

Da li se program plaća?

Program je u poptunosti besplatan.

Da li polaznici dobijaju neku vrstu sertifikata?

Svi polaznici po završetku edukacije dobijaju sertifikat koji izdaje Coca-Cola HBC Srbija.

Neophodno je da polaznici uspešno završe sve dostupne e-learning module.

Da li polaznici prolaze kroz testiranje na kraju obuke?

Programom nije predviđeno testiranje ali će polaznici dobiti savete od predavača ukoliko je potrebno da unaprede određene veštine, ali zaposlenje nije zagarantovano.

Da li ova obuka garantuje zaposlenje?

Obuka ne podrazumeva da je zaposlenje garantovano, ali kandidatima pruža uvid u spektar novih znanja i veštine koje im pomažu u procesu traženja posla i čine ih zanimljivijim poslodavcu, pa samim tim i konkurentnijim na tržištu rada.

Kako izgleda online edukacija?

Online edukacija kandidatima omogućava predavanja putem interneta. Potpuno je besplatna i dostupna svima putem registracije na sajtu coca-colapodrskamladima.com/registracija.

Online platforma generiše na jednom mestu sve što učesnici moraju da pohađaju kroz online obuku. Prijavljujući se, učesnici kreiraju svoje lične profile i mogu komunicirati sa drugim učesnicima preko naše online zajednice, sticati nova znanja i dobijati evaluaciju.