Da li polaznici prolaze kroz testiranje na kraju obuke?

12 maja 2017

Programom nije predviđeno testiranje ali će polaznici dobiti savete od predavača ukoliko je potrebno da unaprede određene veštine, ali zaposlenje nije zagarantovano.