Ko se može prijaviti na program Coca-Cola podrška mladima?

12 maja 2017

Program je namenjen mladima koji imaju od 18 do 30 godina , koji nisu u radnom odnosu i i imaju najmanje srednju stručnu spremu.