Koja praktična znanja i veštine dobijaju kandidati?

12 maja 2017

Polaznici će dobiti priliku da unaprede svoje veštine u komunikaciji, upoznaju se sa poslovnim procedurama i administracijom, kao i da osnaže svoja znanja u oblasti upravljanja projektima i finansijama.