Kako izgleda program?

9 maja 2017

Program se, po prvi put, sprovodi isključivo kroz online edukaciju, a u sladu sa preporučenim merama prevencije usled pandemije koronavirusa. Registrovani polaznici imaju priliku da steknu lične i poslovne veštine kroz deset e-learning kurseva dostupnih na stranici Registracija

• Bogati nastavni materijal u vidu e-learning seminara za lične i poslovne veštine
• Virtuelne učionice
• Testiranje samoprocene kako bi se otkrio potencijal svakog kandidata pojedinačno
• Inspirativne video sadržaje
• Kontakt sa mentorima programa i organizovanje online seminara i K&As sesija sa njima
• Specijalni modul sa svim programskim partnerima i podrškom