Ko su predavači?

23 August 2017
STANISLAVA NESTOROVIĆ

Stanislava je sertifikovani trener od strane CIPD instituta u Londonu, Psihopolis instituta u Beogradu za trenera asertivnog ponašanja, od strane Društva grupnih analitičara Beograda za sistemskog organizacionog konsultanta. Msc je u oblasti Upravljanja ljudskim resursima sa više od 10 godina iskustva u oblasti kreiranja i  izvođenja soft skills treninga. Vlasnik je agencije Odos Consulting.

Do sada je održala više od 500 treninga na teme:

 • Komunikacionih veština
 • Timske produktivnosti
 • Razvoja menadžerskog i liderskog potencijala
 • Prodajnih veština
 • Unapređenja javnog nastupa
 • Razvoja emocionalne inteligencije, kotrole stresa
 • Upravljanja vremenom
 • Asertivnog ponašanja i komunikacije

Do sada je radila kao interni i eksterni konsultant, u NVO sektoru, javnoj upravi i internacionalnim konsultantskim kućama.
Neki od klijenata sa kojima je sarađivala su: NIS, Nordeus, Dr Oetker, Petrohemija, Dunav osiguranje, USAID, Crnogorski Telekom, Metalac, MSG Global Solutions…

 

JELENA MARUŠIĆ

Jelena je psiholog, sertifikovani trener asertivne komunikacije i emocionalne pismenosti od strane Psihopolis Instituta. Sertifikovani je NLP praktičar. Jelena već punih 6 godina izvodi treninge u oblastima komunikacije. Iza sebe ima 1600+ trening sati sa više od 500 učesnika.

Izvodi treninge u oblastima:

 • Veštine uspešne komunikacije
 • Asertivnost
 • Emocionalna pismenost
 • Upravljanje konfliktima
 • Timski rad i razvoj tima
 • Stress managment
 • Time management

Radila je sa kompanijama: FCA, DDOR, Inovatec, TARA, Internet marketing solutin, Quantox, Vojska Srbije, Jovalex, CPSU Kragujevac, AIESEC.
Na projektu „Budućnost i za nas“ pružila je podršku u profesionalnom profilisanju mladih korisnika CPSU KG. U saradnju sa udruženjem Aiesec učestvovala je na različitim projektima kao što su Youth speak forum i Career days. Organizuje radionice Asertivne komunikacije u dogovoru sa Centrom za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu.

 

MARIJANA LAZIĆ

Marijana je psiholog i profesionalni Coach Erickson Internacionalne Akademije i trener sa višegodišnjim iskustvom.

Izvodi treninge u sledećim oblastima:

 • Veštine komunikacije
 • Timski rad
 • Time management
 • Stress management
 • Motivacione strategije
 • Karijerno planiranje
 • Veštine aktivnog traženja posla

Ima decenijsko iskustvo kao savetnik za planiranje karijere tokom kojeg je u individualnom i grupnom radu usmeravala hiljade osnovaca, srednjoškolaca, studenata i odraslih ka izboru adekvatnog zanimanja i karijere.

Project Manager na projektu izrade i razvoja  softvera za karijerno planiranje “Profi(l) plus” Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu koji je namenjen studentima i diplomcima za procenu razvojnih kapaciteta i planiranje karijere.Jedan od autora “Vodiča za izbor zanimanja” namenjenog učenicima završnih razreda osnovne škole.

 

DEJAN ŽIVKOVIĆ

Dejan je psiholog sertifikovan u oblastima  Organizacione i Terapijske Transakcione analize, od strane Psihopolis Instituta, Osnovnih Life coaching veštine od strane LB Coaching-a, a trenutno je na edukaciji iz Umetnosti i nauke coachinga na Erickson College-u.

Treningom se bavi 13 godina, Do sada je održao više od 500 treninga u osiguranju, maloprodaji i civilnom sektoru. Na poziciji trenera je u Generali Osiguranju radio 4  godine.

Izvodi treninge u oblastima:

 • Veštine komunikacije i Psihologija komunikacije
 • Upravljanje vremenom i stresom
 • Veštine prodaje
 • Emocionalna inteligencija
 • Timski rad
 • Veštine rukovođenja

Do sada je kao trener imao prilike da radi sa zaposlenima u kompanijama Mercator-S, Generali Osiguranje, NS Group nekretnine, Agencija Experience, NS Koncept, Novosadski humanitarni centar, Centar Srce…
Dejan ima i sedam godina iskustva u radu na različitim društveno odgovornim projektima kroz rad u humanitarnim organizacijama –  Centar Srce i Novosadski humanitarni centar.

Autor je knjige: ’’Put ka sebi – kako da postanete sve što možete postati’’.  

 

MILICA BOJIĆ

Milica je sertifikovani trener i coach sa 8 godina iskustva u trenerskom poslu. Sertifikovala se za pisanje evropskih projektnih aplikacija od strane OBESSU, kao i za veštine pregovaranja i zagovaranja u evropskom političkom kontekstu. Sertifikovani je coach od strane Erickson International College.

Izvodi treninge u oblastima:

 • Pisanje projektnih aplikacija
 • Projektni menadžment
 • Rezilijentno liderstvo
 • Planiranje i razvijanje društveno odgovornog biznisa
 • Interkulturna komunikacija i pregovaranje

Radila je na projektima sa Unijom srednjoškolaca Srbije i UNICEF-om.
Milica je osnivač centra za održivo obrazovanje u zajednici Ganga Learning Centre u Indiji, i dva društveno odgovorna preduzeća Cotton Flower, India i Artful Scout, USA, kao i akademiije za razvoj intekulturalnih kompetencija Succeed Abroad Academy, Srbija.

 

 

MILOŠ BLAGOJEVIĆ

Miloš je HR konsultant zaposlen u konsultantskoj kompaniiji Profil Group Srbija, kao saradnik na projektima regrutacije i treninga. Održao više različitih treninga i radionica u okviru vršnjačke edukacije Centra za razvoj karijere na Univerzitetu Singidunum, Fakultetu političkih nauka i Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Izvodi treninge u oblastima:

 • Veštine komunikacije
 • Veštine pisanja radne biografije
 • Veštine pisanja motivacionog pisma
 • Veštine intervjuisanja

 

Miloš je vršnjački edukator u organizaciji “Udruženje studenata sa hendikepom” i organizator edukativnih događaja na sajmu praksi i zapošljavanja “KORAK” na Univerzitetu Singidunum.

 

 

MARIJA MITIĆ

Marija je HR konsultant, ekspert u oblasti asesmenta, soft skills trener i coach. Poseduje sertifikate Erickson college za individualni i timski koučing, NLP Centra, kao poseduje i Transactional Analysis Certificate – Basic Level, Psihopolis Instituta. Marija ima 7 godina relevantnog iskustva u oblasti razvoja lidera, timova i pojedinaca.

U toku profesionalnog rada održala je preko 100 sati timskog i individualnog koučinga, kao i preko 1000 sati treninga u oblasti:

 • Razvoja prodaje
 • Efikasne komunikacije i prezentovanja
 • Liderstva
 • Razvoja timova

Neke od kompanija sa kojima je sarađivala su: Telenor, JTI, Phoenix Pharma, Pfizer, Devana, MK Group, VIP mobile, Crnogorski Telekom, Galerija podova i veliki broj otvorenih treninga gde su učesnici bili iz različitih kompanija.
Učestovala je u društveno odgovornom projektu udruženja Čika boca kao trener prezentacionih veština, kao i u Aisec projektima na temi postavljanja ciljeva.

 

MARIJAN ZAGORAC

Marijan je dugogodišnji korporativni trener sertifikovan od HR kuća Horizont International, Human Synergetics za LSI, M/I i MEPS.

Do sada je, tokom 15 godina u HR oblasti,  održao oko 300 treninga i radio sa raznovrsnim klijentima među kojima su: Japan Tobacco International, Bambi, Dunav osiguranje, Pošta Srbije.
Učestvovao je u AIESEC projektu “Skills Matter” kao trener i fasilitator za soft skills programe.

Održao je i različite treninge i radionice za studente u Srbiji i inostranstvu tokom karijere u studentskoj organizaciji AIESEC, kao glavni trener.

Izvodi treninge u oblastima:

 • Veštine komunikacije
 • Veštine upravljanja vremenom
 • Veštine poslovnog ponašanja i poslovne korespondencije
 • Veštine pisanja biznis plana
 • Veštine prodaje
 • Veštine pisanja cv-a i priprema za razgovor za posao
 • Veštine upravljanja projektima
 • Veštine vođenja i veštine građenja tima

 

 

TIJANA DONIĆ KOVAČEVIĆ

Tijana je psiholog sertifikovan od Društva grupnih analitičara Beograda za procesni psihodinamski organizacioni konsalting, koučing i vođenje grupa (četvorogodišnji program).
Osmislila je, organizovala i facilitirala više treninga i edukativnih radionica iz različitih oblasti delatnosti i specijalizacija (marketing, prodaja, neprofitne organizacije)

Izvodi treninge u oblastima:

 • Razvoj liderstva
 • Analiza organizacione uloge
 • Uloga emocija u organizacijama, EQ i asertivna komunikacija
 • Stres managment kroz primenu Mindfulness tehnika
 • Edukacione radionice iz različitih oblasti (implementacija rezultata istraživanja, oživljavanje marketinških segmenata, izrada Brend Portreta; Strateško brend poziciniranje i repozicioniranje, Ideacione radionice….)

Tijanin trenerski portfolio uključuje kompanije NIS, Dr Oetker, Metalac, 3 G Spirits, Golden Rose, Vitaminka, Kola… Vodila je nekoliko radionica za Unicef sa ciljem osnaživanja Romkinja u daljoj edukaciji svoje lokalne zajednice i za podsticaj rasta pohadjanja predskolske nastave kod romske dece.