Uslovi korišćenja ovog sajta

Hvala vam što ste posetili naš sajt. Na ovoj stranici (Kao i u Pravilniku o zaštiti privatnosti i kolačićima, i Praviliku o privatnosti CV-ja) nalaze se uslovi koji se odnose na posećivanje ovog sajta (u daljem tekstu; “sajt” i “uslovi korišćenja”). Vaš pristup sajtu i njegovo korišćenje predmet su ovih uslova, kao i svih primenljivih zakona i uredbi. Posetom i korišćenjem ovog sajta prihvatate, bez ograničenja ili kvalifikacija, ove Uslove korišćenja i potvrđujete da svi drugi sporazumi između vas i Coca-Cole HBC podležu ovim pravilima. Ako se ne slažete sa ovim uslovima ili ih ne prihvate, bez ograničenja ili kvalifikacija, napustite Sajt.

Ovim Sajtom upravlja članica Coca-Cola HBC grupacije kompanija, krajnje holding kompanije Coca-Cola HBC AG (registrovana u Švajcarskoj, pod brojem CH-170.3.037.199-9 i na adresi Turmštrase 26, 6300 Cug, Švajcarska).

Pristup Sajtu

Pristup Sajtu omogućen je korisnicima privremeno, i Coca-Cola HBC zadržava pravo da povuče ili promeni uslugu koju nudi sajt, bez obaveštenja (vidite ispod). Coca-Cola HBC nije odgovorna ako usled bilo kog razloga naš sajt bude nedostpan u bilo koje vreme ili na bilo koji vremenski period.

S vremena na vreme, Coca-Cola HBC može ograničiti pristup određenim delovima Sajta, ili Sajtu u celosti. Coca-Cola HBC nastoji da ažurira sajt redovno i može bilo kad promeniti njegov sadržaj. Ako se javi potreba, Coca-Cola HBC vam može suspendovati pristup Sajtu ili ga onemogućiti na neodređeno vreme.

Vi ste odgovorni za sve aranžmane neophodne za pristup ovom sajtu. Takođe, odgovorni ste da se pobrinete da su sve osobe koje pristupaju ovom Sajtu putem inteneta upoznate sa ovim uslovima i da ih se pridržavaju.

Vlasništvo nad sadržajem

Ovaj Sajt i druga intelektualna svojina koja uključuje sav tekst, logotipe, grafiku, ikone, fotografije i drugu materijalizaciju sajta (“Sadržaj”) predstavljaju vlasništvo kompanije Coca-Cola HBC AG ili su uključeni uz dozvolu relevantnog vlasnika.

Korišćenje bilo kog sadržaja, osim u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, bez pismenog odobrenja vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno. Coca-Cola HBC AG će u potpunosti iskoristiti svoje pravo na intelektualnu svojinu, uključujući i krivično gonjenje.

Vaše korišćenje sajta

Coca-Cola HBC daje dozvolu za korišćenje Sajta u sledećim slučajevima:

  • Sa ovog Sajta može se preuzeti Sadržaj, samo za informativnu, nekomercijalnu, neprofitabilnu ličnu upotrebu, pod uslovom da ne uklonite, promenite ili sakrijete bilo koju informaciju, sadržaj ili obaveštenje (poput oznake autorskog prava i vlasništva za dati) koje poseduje Sadržaj;
  • Nije dozvoljeno distribuirati, menjati, kopirati (osim u prethodno navedenim slučajevima), slati, prikazivati, ponovo upotrebiti, umnožavati, izdavati, izdavati dozvolu ili kreirati sadržaj koji se zasniva na originalnom sadržaju, prenositi, prodavati ili koristiti Sadržaj na neki drugi način bez pismene dozvole kompanije Coca-Cola HBC;
  • Kao uslov za pristup ovom Sajtu, garantujete Coca-Coli HBC da Sajt nećete koristiti u bilo koju svrhu koja je zabranjena ovim Uslovima korišćenja, na način koji podstiče ili se može smatrati krivičnim delom, daje povoda građanskoj neposlušnosti, ili na bilo koji drugi način narušava zakon, niti ćete koristiti Sajt za koristiti za objavljivanje ili slanje uvredljivog, pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, pogrdnog, uznemiravajućeg, diskreditujućeg, klevetničkog, vulgarnog, nepristojnog, skandaloznog, izazovnog, pornografskog, materijala. Takođe, dužni ste da obavestite Coca-Colu HBC čim postanete svesni bilo koje vrste protivzakonite ili zabranjene upotrebe ovog Sajta od strane trećih lica.

Zabranjeno je koristiti Sajt za za reklamiranje ili obavljanje bilo kakvog komercijalnog posredovanja.

Privatnost

Sve lične podatke (na primer, ime, adresu, broj telefona ili imejl), koje pružite Sajtu, bilo putem imejla ili na neki drugi način, kompanija Coca-Cola HBC koristiće u skladu sa Pravilikom o zaštiti privatnosti objavljenom na Sajtu. Svaka druga poruka ili materijal koji dostavite Sajtu – poput pitanja, komentara, predloga i sl., neće biti tretirani kao tajna i intelektualna svojina.

Ograničenje pristupa

Coca-Cola HBC ima pravo da zabrani i/ili prekine rad Sajta (ili funkcionisanje nekog od njegovih delova) za bilo kog korisnika, dokle god Coca-Cola HBC, u skladu sa razumnom prosudom, veruje da ovaj pristup može ugroziti Coca-Cola HBC i/ili drugog korisnika i/ili treće lice, kao i u slučaju da je korisnik prekršio Uslove korišćenja i/ili zakon.

Coca-Cola HBC zadržava pravo da obustavi funkcionisanje ovog Sajta (ili nekog od njegovih delova), usled ažuriranja, implementacije softvera ili poboljšanja funkcija bezbednosti. U tom slučaju, Sajt neće biti dostupan za korisnike.

Ograničenje odgovornosti

Sadržaj ovog Sajta može uključivati netačnosti ili tipografske greške. Promene se na sajtu mogu periodično vršiti u bilo koje vreme i bez prethodne najave. Međutim, Coca-Cola HBC se ne obavezuje da će redovno ažurirati informacije na ovom Sajtu. Pored toga, Coca-Cola HBC ne garantuje da će ovaj Sajt funkcionisati neprekidno ili bez grešaka, da će se defekti periodično korigovati, da je Sajt kompatibilan sa vašim kompjuterom, hardverom i softverom, da će veb lokacija biti sigurna, da će greške na Sajtu biti ispravljene; niti da server na kojem se nalazi Sajt ne sadrži viruse ili druge štetne programe.

Coca-Cola HBC ulaže sve razumne napore u održavanje i dostupnost ovog sajta. Korisnici, pak, prihvataju da je Coca-Cola HBC ima pravo da izmeni i/ili ukine privremeno ili trajno, ceo Sajta ili njegov deo, sa ili bez prethodnog obaveštavanja korisnika, s obzirom na to da na dostupnost može uticati oprema korisnika, druge komunikacione mreže, veliki broj ljudi koji pokušavaju da se povežu sa Sajtom u isto vreme, ili bilo kojim drugi uzrok. Shodno tome, Coca-Cola HBC ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu (pozitivnu, negativnu, slučajnu, ugovornu ili drugu) koja proizilazi iz nemogućnosti Korisnika da pristupi Sajtu, prekida u funkcionisanju svih ili pojedinih njegovih delova, kašnjenja, neisporučivanja, prekida ili slabog prijema usluga ili gubitka njihovog sadržaja, kao i postojanje bilo kakve greške. U svakom slučaju, Coca-Cola HBC zadržava pravo da u bilo koje vreme privremeno ili trajno prekine rad celog ili dela Sajta, radi održavanja ili ažuriranja, ili bilo kojeg drugog razloga. Na informacije, savete i mišljena izraženim na ovom Sajtu se ne treba oslanjati prilikom donošenja ličnih, pravnih, finansijskih ili drugih odluka. Trebalo bi da se konsultujete sa odgovarajućim stručnjakom za specifične savete u skladu sa vašom situacijom.

 

SAV SADRŽAJ JE PODLOŽAN PROMENI I PONUĐEN VAM JE U „DATOM OBLIKU“, BEZ BILO KAKVIH GARANCIJA, EKSPLICITNIH ILI IMPLICITNIH, OBUHVATAJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, PODRAZUMEVANE GARANCIJE ZA PRODAJU, PRILAGOĐENOST ODREĐENOJ NAMENI ILI NEKRŠENJE. Bez ograničavanja navedenog, kompanija Coca-Cola HBC ne garantuje da vaše korišćenje Sajta neće ugroziti prava trećih lica, niti da je sadržaj tačan, potpun i uvremenjen.

Coca-Cola HBC ne snosi odgovornost za propust u funkcionisanju bilo koje usluge na Sajtu.

Isključenje odgovornosti

SAJT KORISTITE NA SOPSTVENI RIZIK. COCA-COLA HBC AG, NITI NJENE ČLANICE NI PODRUŽNICE, ZAPOSLENI, DIREKTORI, NITI BILO KOJI AKTERI UKLJUČENI U KREIRANJE, PRODUKCIJU ILI ISPORUČIVANJE SAJTA, NE SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU RETRIBUTIVNU, INDIREKTNU, POSLEDIČNU, SLUČAJNU, SPECIJALNU, POSLEDIČNU, ILI BILO KAKVU DRUGU ŠTETU KOJA BI MOGLA PROISTEĆI ILI JE NA BILO KOJI NAČIN POVEZANA SA UPOTREBOM OVOG SAJTA ILI SADRŽAJA, NA OSNOVU UGOVORA, DELIKTA (UKLJUČUJUĆI NEHAT), VELIKE ODGOVORNOSTI ILI U NEKOM DRUGOM SLUČAJU, ČAK I AKO STE SAVETOVANI O MOGUĆNOSTIMA NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Virusi, hakovanje i drugi prekršaji

Sajt ne smete koristiti za svesno slanje virusa, crva, trojanaca, logičkih bombi ili drugog materijala koji je štetan ili tehnološki invazivan. Ne smete pokušavati da dobijete neautorizovani pristup sajtu, serveru na kom se on nalazi ili bilo kom serveru, kompjuteru ili bazi podataka koji su povezani sa ovim sajtom. Ne smete napadati sajt odbijanjem usluge (DoS), distribuiranim odbijanjem usluge (DdoS) ili bilo kojim drugim napadom. Svako kršenje ovih odredbi smatra se krivičnim prekršajem.

Nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala usled DdoS napada, virusa, ili drugih tehnički štetnih materijala koji mogu inficirati Vašu kompjutersku opremu, kompjuterski program, podatke ili drugi materijal zbog korišćenja sajta, preuzimanja bilo kakvog materijala sa sajta ili materijala sa sajtova koji su povezani sa našim. U skladu sa dobrom praksom, preporučujemo da sve materijale i/ili sadržaj kojem pristpate i/ili ga preuzimate proverite pomoću komercijalnih anti-virus softvera.

Linkovi ka drugim sajtovima

Sajt može sadržati linkove ka sajtovima čiji vlasnik nije kompanija Coca-Cola HBC, niti njima upravlja. Takvi linkovi su namenjeni samo za vašu upotrebu. Kompanija Coca-Cola HBC ne kontroliše i ne snosi odgovornost za sadržaj ili pravila zaštite privatnosti na tim sajtovima, kao ni za njihovu bezbednost. Bez ograničavanja navedenog, kompanija Coca-Cola HBC se odriče bilo kakve odgovornosti ako ti sajtovi:

  •  narušavaju prava na intelektualnu svojinu drugog lica ili kompanije;
  • sadrže netačan, nepotpun ili obmanjujući materijal;
  • nisu namenjeni prodaji ili prilagođeni određenoj nameni;
  • ne garantuju odgovarajuću bezbednost;
  • sadrže viruse ili druge stavke destruktivne prirode; ili
  • sadrže diskreditujući ili klevetnički materijal.

Kompanija Coca-Cola Company ne podržava sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na tim sajtovima. Ako želite da posetite te sajtove, činite to na svoj rizik i bez dozvole kompanije Coca-Cola HBC.

Veze (linkovi) ka sajtu

Vaše hiperlinkove na ovoj stranici Sajtu možete postaviti isključivo po prijemu prethodne dozvole od Coca-Cola HBC, u pisanoj formi.

Softver dostupan na ovom sajtu

Prava intelektualne svojine ili druga prava u bilo kom softveru koji su dostupni za preuzimanje sa Sajta (“Softver”) pripadaju Coca Cola HBC ili njenim dobavljačima /ovlašćenim licima. Da biste pristupili nekim informacijama na ovoj stranici, možda ćete morati da koristite licence dobavljača, odnosno softver trećih lica. Vaša sposobnost da pristupite ovim informacijama može zavisiti od toga da li im već pristupali. Vaša upotreba Softvera se uređuje uslovima bilo kojeg ugovora o licenci koji može pratiti Softver ili biti njegov sastavni deo. Coca-Cola HBC ne preuzima odgovornost za organizovanje takvih licenci. Nemojte instalirati ili koristiti bilo koji Softver osim ako ne prihvatite takav ugovor o licenci. Kada preuzimate softver sa ovog sajta, to činite na sopstveni rizik.

Revizija Uslova

Coca-Cola HBC može u bilo kom trenutku, i bez obaveštenja, revidirati ove Uslove ažuriranjem ove stranice. Ove promene obavezuju i vas, zbog čega bi trebalo da s vremena na vreme posetite stranicu i pročitate Uslove korišćenja. Vi ne možete menjati ove uslove korišćenja, osim ako tako nije izričito dogovoreno, u pisanoj formi, sa Coca-Colom HBC.

Opšti uslovi

Uslovi korišćenja i upotreba Sajta su regulisani zakonima Engleske i Velsa, nezavisno od izbora zakonskih odredbi. Sudovi opšte nadležnosti koji se nalaze u Engleskoj imaju isključivu nadležnost nad bilo kojim i svim sporovima koji proizlaze iz ovih Uslova korišćenja i/ili Sajta, odnosno u vezi sa njima, ili u kojima su ovi Uslovi korišćenja i/ili Sajta materijalna činjenica.

Ako Coca-Cola HBC odluči da se odrekne bilo kakve povrede obaveza koje proizilaze iz ovih Uslova korišćenja, to ne znači da se Coca Cola HBC odrekla drugih kršenja ili bilo koje buduće povrede.

Sva prava i pravni lekovi prema ovim Uslovima korišćenja su kumulativni i ne isključuju nikakva prava ili pravne lekove koji su propisani zakonom ili bilo kojim drugim ugovorom.

Ako se utvrdi da bilo koji deo Uslova korišćenja nije važeći ili ne može da se primenjuje u skladu sa važećim zakonom, obuhvatajući, ali ne ograničavajući se na gore navedeno isključenje i odricanje odggovornosti, nevažeća odredba ili nevažeći deo odredbe će biti zamenjen zakonski važećom odredbom, koja će biti po poslovnom smislu i svrsi što je moguće bliža smislu nevažeće odredbe ili nevažećeg dela odredbe.

Štampana verzija ovog Sajta i Uslova korišćenja, kao i bilo kojeg obaveštenja dati u elektronskoj formi biće prihvatljivi dokazi u sudskom ili upravnom postupku.

Saglasni ste da između vas i Coca-Cole HBC ne postoji nikakvo zajedničko ulaganje, partnerstvo, zaposlenje ili odnos posredovanja, nastao kao posledica ovih Uslova korišćenja ili vaše upotrebe ovog Sajta.