Da li ova obuka garantuje zaposlenje?

12 maja 2017

Obuka ne podrazumeva da je zaposlenje garantovano, ali kandidatima pruža uvid u spektar novih znanja i veštine koje im pomažu u procesu traženja posla i čine ih zanimljivijim poslodavcu, pa samim tim i konkurentnijim na tržištu rada.